DoALL kullstoff båndsagblader

For tre, aluminium og plast

DART

For plast, treverk og aluminium.

Perfekt for vertikale båndsager.

Tillater høy bladspenning.

Reduserer valsing av ryggen.

Karbonstål tann med herdete tannspisser.

Fleksibel herdet rygg.

Olympia

For tre og plast.

For vertikale båndsager.

Lang levetid.

Sterkt blad for kontursaging.

Presisjonsfrest tannform.

Flammeherdede tannspisser med fjærhærdet rygg.