Produksjons sirkelsager for aluminium

ASTRA A

Halvautomatisk sirkelsag fro kapping

av aluminium

Gradekapper opptil 80 grader !

Ø 400 mm sagblad

PENTA

PENTA

Halvautomatisk sirkelsag for kapping av aluminium

Gradekapper opp til 80 grader !

Ø 500-550 mm sagblad

POLARIS

POLARIS

Halvautomatisk sirkelsag for kapping

av aluminium

Gradekapper opptil 85 grader !

Ø 450 mm sagblad

POLARIS

VEGA

Halvautomatisk sirkelsag for kapping

av aluminium

Stor kapasitet

Ø 500-550 mm sagblad