3D kapping, additiv produksjon

Additiv produksjon har fått økende interesse i senere tid. Kjernen i metodene er at et produkt bygges opp lag for lag og produksjonskostnadene dermed øker tilnærmet lineært med produktets volum. I de vanligste additive produksjonsmetodene for metall smeltes pulver eller tråd suksessivt sammen for å komme til riktig geometri. På denne måten bruker man kun materiale som produktet består av, og prosessen har derfor lite svin.

Etter at delen er ferdig produsert, må den fjernes fra produksjonsplateten, det er her 3D sagene kommer inn.

Klaeger VBS 500 3D Cut

Plate størrelse 500 x 520 mm

 

          Klaeger VBS 800 3D Cut

Plate størrelse 800 x 520 mm

 

Klaeger Bitron 300 3D Cut

Plate størrelse 305 x 305 mm

 

Pilous Xpert 3.0 3D

Plate størrelse 300 x 360 mm

 

         Pilous Xpert 3.3 3D

         Plate størrelse 350 x 350 mm

 

Pilous Xpert 5.2 3D

Plate størrelse 400 x 400 mm