IMET

Italiensk produsent av sirkelsager siden 1969, kjennetegnes for høy kvalitet, superb finnish, og det siste innen teknologi.

VELOX 350

Manuell sirkelsag for kapping av aluminium.

VELOX 350 SHE

Halvautomatisk sirkelsag for kapping av aluminium.

VELOX 350 AF-NC

Helautomatisk CNC styrt sirkelsag for kapping av aluminium

VELOX350 AFNC90

Helautomatisk CNC styrt sirkelsag for rettkapp av aluminium, 30mm restkapp

IDEAL 250

Manuell bærbar sirkelsag for kapping av stål

PERFECT 250

Manuell sirkelsag for kapping av stål

Ø 85 mm

PERFECT 275

Manuell sirkelsag for kapping av stål

Ø 90 mm

PERFECT 300

Manuell sirkelsag for kapping av stål

Ø 102 mm

RECORD 350

Manuell sirkelsag for kapping av stål

Ø 125 mm

SIRIO 315

Manuell sirkelsag for kapping av stål

saghodet glir på skinner

Ø 108 mm

SIRIO 315 SH

Halvautomatisk sirkelsag for kapping av stål, saghodet glir på skinner

Ø 108 mm

SIRIO 370

Manuell sirkelsag for kapping av stål saghodet glir på skinner

Ø 120 mm

SIRIO 370 SH-E

Halvautomatisk sirkelsag for kapping av stål, saghodet glir på skinner

Ø 120 mm

SIRIO 370 AF-NC

Helautomatisk CNC styrt sirkelsag for kapping av stål, saghodet glir på skinner

Ø 120 mm