Velkommen til Saghuset, leverandør til mekanisk industri siden 1994

Trykk på bilde for video

IMET KTECH 652 F2000, båndsag-automat for stålproduksjon og servicesentre

automatisk 60 grader til hver side, 2000mm mating pr. fremtrekk

3D kapping, additiv produksjon

Fjellskålnes Smed- og mek. verksted AS

Velger Bohrmax Z40

Bohrmax

Norsk brosjyre

DoALL V500 Vertikale båndsager

NorSea velger IMET KS 802 NC

Sveholmen velger IMET KS 652

Nyhet fra IMET

XSMART 4

CNC styrt automatisk båndsag

Last ned siste utgave av katalog med IMET sager

Last ned vår nyeste båndsagbladkatalog

Årdal Maskinering velger IMET XT5

Riise Maskineringsteknikk velger IMET XSMART 3

Vi designer sag-anlegget etter deres ønske sammen med fabrikkene

magasinløsninger, materialhåndtering, vektstasjon, rengjøring, sortering, merking av ferdigkapp, integrering mot roboter og AGV.